Externe contacten

De Peppel wil in principe met ieder andere partij samenwerken, als dit het onderwijs en de ontwikkeling van onze leerlingen positief tegemoet komt. Zo komen verschillende specialiseerde hulpverleners onze school binnen voor ondersteuning tijdens schooltijd. Dit gaat altijd in overleg met leerkrachten en moet in balans zijn met de dagelijkse onderwijspraktijk.
De schoollogopediste, GGZ arts-assistente en schoolmaatschappelijk werkster zijn met regelmaat op school voor contacturen met ouders en/of verschillende soorten screenings. Ook voor deze screenings geldt dat ouders altijd op de hoogte zijn als leerlingen hier voor opgeroepen worden en worden zij in bijna alle gevallen gevraagd daarbij aanwezig te zijn. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT