Impulsklas

De Impulsklas is een initiatief vanuit de stichting. Het is voor kinderen met een werkhoudings-, gedrags-, en/of een sociaal-emotioneel probleem. Concentratie, moeite met regels, faalangst, geen aansluiting in de klas hebben, startproblemen, het werk steeds niet af hebben, geen verantwoordelijkheid nemen. Dit zijn vragen die we aan kunnen pakken in de Impulsklas.  
De kinderen, afkomstig van verschillende scholen, komen in een groep van maximaal 8 kinderen, één dagdeel per week samen, gedurende 11 bijeenkomsten. Eén ouder of verzorger komt mee voor de begeleiding. 
Per leerling worden doelen gesteld, in overleg met de leerkracht, de ouder en het kind. Gedurende de bijeenkomsten wordt aan deze doelen gewerkt, in combinatie met hun dagelijks werk uit de klas. We werken vooral oplossingsgericht en kijken juist naar de successen die het kind opgedaan heeft. Dit betekent dat je niet blijft steken in wat er allemaal niet goed gaat en wat beperkingen zijn, maar dat je juist positieve doelen stelt. 

Omdat kind, ouders en school een belangrijke driehoek is, worden ouders er bij betrokken. Op deze manier is er een open communicatie en spreken we allemaal dezelfde taal. Ouders begeleiden niet alleen hun kind, maar volgen ook bijna wekelijks de ouderbijeenkomsten. Hierbij komen thema’s aan de orde zoals: zelfstandigheid, loslaten, huiswerk en game-gedrag. Zij krijgen dus ook tools om op een prettige manier met hun kind om te gaan. Verder kunnen ze ook met opvoedkundige vragen terecht. 
Wanneer kind, ouder en school samenwerken ontstaat het beste resultaat! We willen bereiken dat kinderen (weer) met plezier naar school gaan. 

De Impulsklas in het kort:
 

- 1 dagdeel per week 
- 11 weken lang 
- Max. 8 leerlingen + één ouder/ verzorger per kind 
- Begeleiding door getrainde Impulsklasbegeleiders
- Begeleiding van de oudergroep
- Alle partijen op één lijn 
- Observatie op de basisschool 
- Van elkaar leren en successen delen
- Positieve benadering gedragsproblemen 
- Bijhouden successen op scorekaart  

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT