Oudervereniging 

Doelstelling en werkwijze
Het bestuur van de oudervereniging (OV) heeft als belangrijkste taak het onderhouden en verbeteren van een nauwe band tussen ouders en school. De belangen van de kinderen staan daarbij centraal. Op de openbare vergaderingen bespreken het team en de OV wat er op school gedaan wordt en welke verbeteringen gewenst zijn en waarom. De OV ondersteunt het team bij de opzet van diverse activiteiten en vieringen. Daarnaast wordt er elk jaar aan het begin van het schooljaar een Algemene Ledenvergadering gehouden voor alle ouders van leerlingen op de Peppel.

Ouderbijdrage

Om de extra activiteiten te kunnen financieren vraagt de oudervereniging jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Zonder deze financiële ondersteuning kunnen vieringen zoals onder andere het Slaapfestijn, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Koningsspelen niet worden gehouden.
Landelijk steekt ‘De Peppel’ gunstig af met de hoogte van de gevraagde ouderbijdrage. Landelijk wordt er namelijk gemiddeld per jaar € 64,- voor het eerste kind gevraagd. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt €29,- voor het eerste kind, €23,- voor het tweede kind en €18,- voor alle andere kinderen binnen een gezin. Om redenen van kostenbesparing zal de OV u jaarlijks door middel van een brief verzoeken de bijdrage zelf over te maken op de bankrekeningnummer: NL26 RABO 0107240459 t.n.v. ‘Oudervereniging De Peppel’ met vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

Contact

Hebt u vragen of wilt u nadere informatie over de oudervereniging? Dan kunt u mailen naar ovdepeppel@gmail.com of bellen met één van de Oudervereniging leden.
Notulen vergaderingen
De notulen van de vergaderingen zullen telkens geplaatst worden op de boekenplank van Isy, welke voor de ouder(s)/verzorger(s) van De Peppel toegankelijk is.

Samenstelling Oudervereniging (OV) schooljaar 2020-2021
     

Annelies van Dalen, voorzitster

Mijn naam is Annelies en samen met Rick heb ik twee zonen, Quinn en Florian. Beiden zitten in de onderbouw. We hebben destijds bewust gekozen voor De Peppel, omdat de principes van het Jenaplan ons erg aanspreken. Kinderen mogen hier zichzelf zijn en ontwikkelen. Op school worden hiervoor veel activiteiten georganiseerd en daarbij kunnen ze de hulp van ouders goed gebruiken. Ik doe dit door lid te zijn van de OV, die betrokken is bij heel veel leuke schoolactiviteiten. Samen met de OV leden bespreken we daarnaast ook de huidige ontwikkelingen, dit geeft vaak weer nieuwe inzichten die de schooltijd van onze kinderen nog leuker en interessanter kunnen maken. Vragen of suggesties? Laat het ons weten.

Inge Heuvel, penningmeester

Mijn naam is Inge Heuvel,  ben getrouwd met Maarten en ben moeder van onze dochters Olivia en Simone.
Ik werk bij Online Software, dit is een bedrijf wat software (CRM) maakt speciaal voor assurantietussenpersonen.
Sinds begin 2017 zit Olivia hier met veel plezier op school en Simone is aangeschoven na de zomervakantie van 2020.
Omdat ik overdag niet zo veel kan helpen is de Oudervereniging voor mij een mooie gelegenheid om me in te kunnen zetten bij de school. In mijn vrije tijd breng ik het liefste zoveel mogelijk tijd door met mijn gezin. Lekker thuis, in de tuin of een gezellig uitstapje met zijn allen.
Tevens loop ik graag met een fotocamera rond in de natuur of bij andere gelegenheden.


Hilde Reuser

 

Ik ben Hilde Reuser  en heb twee kinderen op basisschool de Peppe namelijk Veerle en Tim Sanders. Ik zit sinds september 2015 in de OV van de Peppel. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van het hele schoolgebeuren. Ik help graag bij allerlei activiteiten die op school plaats vinden. Ik werk zelf ook als leerkracht op een basisschool en het is leuk om het op de Peppel “van de andere kant”, dus als ouder, mee te maken.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te winkelen, te lezen, te sporten (zumba en hardlopen) en ben ik creatief bezig.

Annemiek Wolters

Mijn naam is Annemiek Wolters en ik ben de moeder van Roos, Jurre (zitten beiden inmiddels op het VO) en Tijn. Ik ben in het schooljaar 2015/2016 lid geworden van de oudervereniging van De Peppel. Ik vind het van belang als ouder betrokken te zijn bij het onderwijs van mijn kinderen. Ik help graag bij de verschillende activiteiten op school. In het dagelijks leven ben ik leerkracht op een basisschool. Mijn vrije tijd wissel ik het liefst af met ontspannende en sportieve activiteiten samen met Rob en onze 3 kinderen.Leon Derksen

Mijn naam is Leon Derksen en ik ben de vader van Didi Rossen die sinds februari 2018 op De Peppel zit. Na de eerste voorlichtingsavond heb ik mij opgegeven voor de oudervereniging, omdat ik graag betrokken ben bij mijn kind en bij wat zij doet.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als militair en in de avonduren geef ik les op een sportschool.In mijn vrije tijd ben ik bij mijn gezin en graag bezig in en rondom het huis met allerlei klussen.Mocht u iets opvallen zowel positief als negatief dan hoor ik het graag. Spreek mij aan als u mij ziet. Op donderdag heb ik mijn papadag en ben ik te vinden bij de poort van de school.

Sjoerd Hobo

Ik ben Sjoerd Hobo, getrouwd met Lonneke en de papa van Julia en Thomas. Geboren en getogen in Nijmegen, ik heb zelf vroeger op basisschool de Aldenhove gezeten. Na het VWO op het Dukenburg College, Bedrijfsgerichte Informatica gestudeerd aan de Radboud Universiteit. Zo ben ik de IT ingerold. Naast een drukke baan in Amsterdam, vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij onderwijs en het onderwijs van onze kinderen in het bijzonder. Goed onderwijs heeft mij veel gebracht. Ondanks de hele drukke baan, probeer ik zo veel als mogelijk deel te nemen aan de OV, een actieve en erg betrokken club van ouders!

Lian Wittenberg

Ik ben Lian Wittenberg en samen met Jurrien Klinckenberg. Wij zijn de ouders van Hanna en Simon. Samen met de andere leden van de oudervereniging zorg ik voor een zinvolle en leuke besteding van de ouderbijdrage. Zodat er naast de reguliere schoolactiviteiten ook wat ‘extra’ uitgepakt kan worden. Ook bespreken we met de OV sommige beleidszaken die voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. Door wat extra inspanningen te leveren maak ik op deze manier de schooltijd van onze kids nog leuker. Vragen of aanmelden? Laat het ons weten.

Sarah Kuijers

Ik ben Sarah en samen met Bart heb ik twee dochters; Noah en Sofie. Ik vind het belangrijk dat kinderen opgroeien in een stimulerende, leuke omgeving waar ze zichzelf kunnen ontdekken en ontwikkelen en vind het daarom dus ook belangrijk om bij hun school betrokken te zijn. Ik werk als psycholoog en ga graag naar concerten, ontdek graag nieuwe plekken en onderneem uitjes met het gezin.

Marleen Bosch

Ik ben Marleen Bosch, getrouwd met Luuk, en trotse moeder van Noud en Fiene.
Noud zit inmiddels in groep 3 en Fiene vanaf halverwege dit schooljaar bij de kleuters. In de basisschoolperiode wordt een belangrijke basis gelegd voor de rest van hun leven. Dat leek mij een goede reden om me aan te sluiten bij de oudervereniging. Ik denk graag mee over beleidsmatige zaken en vind het leuk om activiteiten te organiseren. Alles met als doel jullie en onze kinderen een fijne, onbezorgde basisschooltijd te geven. Naast lid van de OV van basisschool De Peppel ben ik werkzaam in het hoger onderwijs, waar ik me bezighoud met onderwijslogistiek, zoals dat zo mooi heet. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig in en rondom huis en doe ik graag leuke dingen met familie en vrienden.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT