Kinderbestuur

De Peppel kent al ruim 30 jaar een kinderbestuur. Wekelijks is er een vergadering onder leiding van de directeur. Iedere stamgroep vanaf groep 3/4 kiest 2 vertegenwoordigers, die gedurende 8 weken deelnemen aan het kinderbestuur. Van de kinderen van groep 7/8 wordt een voorzitter en een notulist gekozen. In het kinderbestuur worden bespreekpunten aangedragen vanuit de klassen en vanuit het team. Denk hierbij bijvoorbeeld aan acties voor goede doelen, afspraken in en om de school en herinneringen van speciale gebeurtenissen. Iedere stamgroep bespreekt wekelijks de notulen en er worden nieuwe ideeën geopperd om in te brengen voor het volgende kinderbestuur. Wij vinden het zinvol dat onze leerlingen op hun eigen manier een bijdrage kunnen leveren. Op deze manier leren zij ook omgaan met zaken als vergaderen, verslag uitbrengen en verantwoordelijkheid dragen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT