IPC

Sinds 2010 wordt er op De Peppel gewerkt met IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum en is een manier van thematisch werken waarin verschillende vakken terugkomen zoals: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en creatieve vakken. Wij werken met duidelijk omschreven kinddoelen binnen de thema’s. Van ‘Voeding’ tot ‘Circus’, van ‘Regenwoud’ tot ‘Nederland wordt Nederland’ en ‘Actieve planeet’ tot ‘Volwassen worden’. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Door middel van IPC werken wij ook aan de ontwikkeling van de 21-eeuwse vaardigheden van onze leerlingen. De term 21-eeuwse vaardigheden is in het leven geroepen om leerlingen optimaal voor te bereiden op een steeds veranderende, vaak onbekende toekomst. Denk hierbij aan: ICT-vaardigheden, probleemoplossend denken, onderzoekend leren, mediawijsheid en samenwerken. Daarnaast staat presenteren regelmatig centraal en leren de kinderen voor een groep te staan en hun kennis te delen met anderen.

 Wilt u meer weten over IPC? Bekijk dan de website van IPC Nederland

      

Impressie; samenwerken tijdens IPC, excursies, Dijkmagazijn.    

      

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT