Plusklas 

De bovenschoolse Plusklas is bedoeld voor hoog- of meerbegaafde leerlingen van groep 5-8 van de gemeente Beuningen, voor wie een verrijkingsaanbod als ook contact met andere cognitief sterke kinderen wenselijk is.

 

Het aanbod binnen de Plusklas heeft het volgende tot doel:

-          Eigen talenten benutten                                                 

-          Onderzoekend leren

-          Gebruik van ICT/ digitale middelen

-          Leren leren/ autonomie

-          Verbreding van interesses/ kennis

-          Goed in je vel zitten

-          Bijzonderheden ontdekken

-          Oplossingen vinden

-          Creatief denken actief inzetten

-          Leren om mentaal en lichamelijk te ontspannen

-          En bovenal: samenwerken met gelijkgestemden

 
Jaarlijks worden twee evenwichtige groepen van maximaal 24 leerlingen samengesteld. Op jaarbasis komen de kinderen om de week zo’n 12 maandagen bij elkaar. Twee keer per jaar wordt een Plusklas-rapport ingevuld, na de kerstvakantie en richting de zomervakantie. 


            

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT