Opvang

Bij kindcentrum De Peppel zijn er verschillende mogelijkheden voor kinderopvang die binnen de school plaatsvinden. Er is samenwerking tussen het onderwijs en de opvang waarin we zoveel mogelijk op elkaar aan proberen te sluiten in de manier waarop er met de kinderen gewerkt wordt en hoe wij hen benaderen.

Op dinsdag ochtend en vrijdag ochtend is peutergroep De Peppel open. Kinderen van twee en half jaar tot vier jaar oud kunnen hier spelen met leeftijdsgenootjes. Daarbij worden zij door twee vaste pedagogisch medewerksters ontwikkelingsgericht gestimuleerd. Wij sluiten aan bij de ontdekkingstocht van uw kind en bieden verdieping aan in het spel om verder te kunnen groeien. Er wordt gewerkt met thema’s zoals gebruikelijk is bij peutergroepen. Deze ochtenden zijn van 8.30 tot 12.00 uur.

Gedurende de week zijn er ook mogelijkheden voor buitenschoolse opvang bij De Peppel. De openingstijden sluiten aan bij het vijf gelijke dagen model van het onderwijs dat binnen het kindcentrum gegeven wordt. Voorschools is er opvang mogelijk tussen 7.30 en 8.30 uur. Kinderen van de stamgroepen 1-2 worden 's morgens vanuit de voorschoolse opvang naar het leslokaal gebracht, de oudere kinderen lopen door de school zelf naar het juiste leslokaal. Na schooltijd worden de kinderen van de stamgroepen 1-2 rond 13.40 uur ook weer uit de stamgroep opgehaald en de oudere kinderen komen zelf naar de BSO groep. Naschools is er opvang van 13.45 tot 18.00 uur. Vooralsnog is BSO De Peppel open op maandag, dinsdag en donderdag. Kinderen van basisschool de Peppel kunnen voor BSO ook terecht bij BSO De Wijze Dabbers aan de Deciushof in Beuningen. Kinderen van ouders die opvang nodig hebben op woensdag en vrijdag worden, net als tijdens de schoolvakanties, opgevangen aan de Deciushof bij BSO De Wijze Dabbers, zodat uw kind elke dag voldoende leeftijdsgenootjes heeft om mee te spelen. Hier is de openingstijd van 8.00 tot 18.00 uur.

De peutergroep en BSO bij De Peppel beschikken over een speciaal hiervoor ingericht lokaal naast het lokaal van De Vlinders. In dit lokaal zijn vier complete speelhoeken ingericht: een creatieve hoek om heerlijk te knutselen, een bouwhoek met onder andere lego en kapla, een hoek voor fantasiespel en een chillhoek om te relaxen op de bank of de zitzakken, bijvoorbeeld met een boekje.

Er werken vaste pedagogisch medewerksters. Voor dit schooljaar zijn dit Lonneke Verploegen en Tessa Wismans.

Als u meer wilt weten en inhoudelijke of praktische vragen heeft over de opvang, stuur dan een mailtje naar Lorainne van Egmond, clustermanager bij KION via het e-mailadres l.van.egmond@kion.nl.
Als u uw kind(eren) wilt inschrijven en vragen heeft over de plaatsingsmogelijkheden, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Dit kan via het telefoonnummer 024-3822655 of via het e-mailadres klantrelaties@kion.nl.

Op onze website www.kion.nl kunt u bij het kopje ‘vind je locatie’ alvast wat meer praktische informatie lezen over peutergroep de Peppel en BSO de Peppel. Hier vindt u ook informatie over ons pedagogisch handelen.

               

            

                          

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT