Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Peppel kent acht leden. Vier personeelsleden en vier ouders/verzorgers van de Peppel. In het kader van ‘meedenken -meepraten –meebeslissen’ zijn de eerste twee zonder meer verankerd in de wet. Voor sommige situaties geldt ‘meebeslissen’ in de vorm van een instemmingsrecht. We denken dan aan bijvoorbeeld het schoolplan, de doelstelling van de school, enz. Voordat een beslissing wordt genomen, brengt de MR gevraagd of ongevraagd advies uit aan het bevoegd gezag (bijv. schoolbestuur). 

Kortom: De MR is bevoegd alle aangelegenheden te bespreken die de school direct of indirect aangaan. 


Notulen vergaderingen:
De notulen van de vergaderingen zullen telkens geplaatst worden op de boekenplank van Isy, welke voor de ouder(s)/verzorger(s) van De Peppel toegankelijk is.


Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) 
schooljaar 2020-2021 


Hans Harts
: personeelsgeledingvoorzitter, penningmeester en personeelsgeleding GMR

Mijn naam is Hans Harts. Ik woon in Nijmegen en werk vanaf 1990 op de Peppel. Momenteel werk ik ruim 3 dagen in de week in stamgroep 5-6 De Pelikanen en niveau 6. Onderwijs is altijd in beweging. Geen jaar is hetzelfde. Ik interesseer me dan ook voor schoolse- en bovenschoolse zaken. Samen met ouders in de MR praten over ontwikkelingen, geeft vaak weer nieuwe inzichten.                                                                                   

Marijke Cornelissen:
 personeelsgeleding                            
Mijn naam is Marijke Cornelissen. Momenteel ben ik drie dagen werkzaam als stamgroepleerkracht van De Flamingo’s, een stamgroep 5-6 en ben ik ’s ochtends werkzaam in niveau 5. Waarom ik zitting heb genomen in de MR? Ik vind het waardevol om samen met ouders na te denken over het beleid van de school. Samen kunnen we dan een bijdrage leveren aan diverse ontwikkelingen, zowel op onze eigen school als bovenschools. Als teamlid van De Peppel probeer ik zoveel mogelijk mijn collega’s te vertegenwoordigen in de MR.
       

Lisette Jansen: personeelsgeleding
Mijn naam is Lisette Jansen. Ik werk gedurende de gehele week in stamniveaugroep 7-8 De Zebra's. Dit is mijn eerste jaar in de MR van de Peppel.


Michael Venderbosch: personeelsgeleding
Ik ben Michael Venderbosch, al jaren leerkracht op De Peppel in werk dit jaar van dinsdag t/m vrijdag in stamgroep 5-6 De uilen, niveau 6. Sinds vorig schooljaar zit ik als personeelslid in de MR. Ik vind het leuk om samen met collega's en ouders mee te denken over activiteiten binnen en rondom de school.


Renske Sanders- Dijkstra: oudergeleding
Mijn naam is Renske Dijkstra. Ik ben moeder  van Teun Sanders (Condors), Krijn Sanders (Voortgezet Onderwijs) en Anna Sanders (Voortgezet Onderwijs). Ik werk als zelfstandig coach, trainer en adviseur, vooral in het onderwijs. Als moeder én vanuit mijn passie voor onderwijs vind ik het leuk mee te mogen denken over het beleid op de Peppel. Als lid van de oudergeleding zie ik het als  mijn rol de belangen van ouders in te brengen en te bewaken.  
 

Kees Schetters: oudergeleding

Ik ben de vader van Kees-Jan
(Pelikanen, niveau 6). Sinds het schooljaar 2016/2017 ben ik toegetreden tot de oudergeleding van de MR.  Ik ben werkzaam bij Ampleon en verantwoordelijk voor business planning, strategie en corporate development. Vanuit deze achtergrond wil ik graag meedenken over het beleid van de Peppel en zo mijn bijdrage te leveren aangaande schoolse zaken.

Barbara de Barbason: oudergeleding

Mijn naam is Barbara de  Barbanson. Ik  ben moeder van  Jasper (Dolfijnen) en Eva (Pelikanen). Ik ben zelf werkzaam als zelfstandige duizendpoot op het gebied van de Engelse taal als vertaler, proeflezer en tekstschrijver. Ik vind het ontzettend belangrijk om betrokken te zijn bij de school, zowel in de dagelijkse praktijk als op beleidsniveau. Daarom ben ik naast mijn deelname in de MR regelmatig te vinden op school als hulpouder voor allerlei activiteiten. Als lid van de oudergeleiding in de MR vind ik het belangrijk dat ouders gehoord worden, maar ook dat de communicatie tussen ouders, de leerkrachten en het bestuur soepel verloopt.
               

Karen Toorenburg: oudergeleding, oudergeleding GMR
Mijn naam is Karen Toorenburg en van onze drie kinderen zitten Loïs en Figo nog op De Peppel. Dit is in mijn eerste jaar in de MR. Daarnaast ben ik sinds kort ook toegetreden tot de oudergeleding van de GMR van Sticting Groeisaam.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT