Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Peppel kent acht leden. Vier personeelsleden en vier ouders/verzorgers van de Peppel. In het kader van ‘meedenken -meepraten –meebeslissen’ zijn de eerste twee zonder meer verankerd in de wet. Voor sommige situaties geldt ‘meebeslissen’ in de vorm van een instemmingsrecht. We denken dan aan bijvoorbeeld het schoolplan, de doelstelling van de school, enz. Voordat een beslissing wordt genomen, brengt de MR gevraagd of ongevraagd advies uit aan het bevoegd gezag (bijv. schoolbestuur). 

 

Kortom: De MR is bevoegd alle aangelegenheden te bespreken die de school direct of indirect aangaan. 


Notulen vergaderingen:
De notulen van de vergaderingen zullen telkens geplaatst worden op de boekenplank van Isy, welke voor de ouder(s)/verzorger(s) van De Peppel toegankelijk is.


Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) 
schooljaar 2023-2024 

Marijke Cornelissen: voorzitter en 
personeelsgeleding              
Mijn naam is Marijke Cornelissen. Momenteel ben ik drie dagen werkzaam als stamgroep-leerkracht van alle drie de stamgroepen 5-6. Op maandag werk ik bij De Uilen, op donderdag bij De Flamingo's of De Pelikanen en op vrijdag bij De Pelikanen.
Waarom ik zitting heb genomen in de MR? Ik vind het waardevol om samen met ouders na te denken over het beleid van de school. Samen kunnen we dan een bijdrage leveren aan diverse ontwikkelingen, zowel op onze eigen school als bovenschools. Als teamlid van De Peppel probeer ik zoveel mogelijk mijn collega’s te vertegenwoordigen in de MR.
   
    

Lisette Jansen: personeelsgeleding
Mijn naam is Lisette Jansen. Ik werk gedurende de gehele week in stamniveaugroep 7-8 De Zebra's. Dit is mijn vierde schooljaar in de MR van De Peppel.


Michael Venderbosch: personeelsgeleding
Ik ben Michael Venderbosch, al jaren leerkracht op De Peppel. Ik werk dit jaar van dinsdag t/m vrijdag in stamgroep 5-6 De Uilen, niveau 6. Sinds vier jaar zit ik als personeelslid in de MR. Ik vind het leuk om samen met collega's en ouders mee te denken over activiteiten binnen en rondom de school.

 

Marieke Zegers: personeelsgeleding
Ik ben Marieke en werk dit jaar in stamgroep 5-6 De Flamingo's. Sinds vorig schooljaar zit ik als personeelslid in de MR van de Peppel. Op mijn vorige school heb ik ook jaren in de MR gezeten. Ik kijk graag verder dan alleen de klas en ik vind het belangrijk om met de verschillende geledingen te kijken naar wat goed is voor onze school en dit vorm te geven in het beleid.

 


 Barbara de Barbason: oudergeleding en penningmeester
Mijn naam is  Barbara de  Barbanson. Ik ben moeder van  Jasper (Flamingo's) en Eva (Leeuwen). Ik ben zelf  werkzaam als zelfstandige duizendpoot op het gebied van de Engelse taal als vertaler, proeflezer en tekstschrijver. Ik vind het ontzettend belangrijk om betrokken te zijn bij de school, zowel in de dagelijkse praktijk als op beleidsniveau. Daarom ben ik naast mijn deelname in de MR regelmatig te vinden op school als hulpouder voor allerlei activiteiten. Als lid van de oudergeleiding in de MR vind ik het belangrijk dat ouders gehoord worden, maar ook dat de communicatie tussen ouders, de leerkrachten en het bestuur soepel verloopt.
               


Carlijn van den Boogaard: oudergeleding

Mijn naam is Carlijn van den Boogaard. Ik ben de moeder van Quinn en Xenne.
Ik zit nu enkele jaren bij de MR. Ik zit bij de MR, omdat ik het belangrijk vind om mee te denken in beleid en omdat ik vind het interessant om mee te denken over de ontwikkelingen binnen de school. De communicatie tussen de ouders en de school vind ik belangrijk.
Ik ben zelf werkzaam in het MBO, bij het ROC in Nijmegen. 


Maarten-Jan Jissink:

Ik ben de vader van Noa (De IJsberen) en Lilly (De Vlinders) en sinds dit jaar ben ik toegetreden tot de oudergeleding van de MR. Meedenken over en input leveren aan het beleid van de school vind ik erg belangrijk en wil hier dan ook graag een bijdrage aan leveren. Ik ben werkzaam bij Würth Würth en daar verantwoordelijk voor de Supply Chain, Logistic Engineering en Facility ’s.

 

Greetje Roelofs:
Mijn naam is Greetje Roelofs. Ik ben moeder van Pepijn (De Dolfijnen) en onze (nog) kleine Hugo van 1,5 jaar. Na een periode proefdraaien ben ik vanaf schooljaar 2023 – 2024 lid van de oudergeleding van de MR. Ik werk al jaren als marketingcommunicatie-adviseur, nu bij een zorgorganisatie, en ben vanuit mijn functie vaak een spin in het web. Oftewel, op alle niveaus kijken en luisteren, informatie uitwisselen en de juiste mensen en onderwerpen aan elkaar verbinden. Laat me dus vooral je mening weten over bepaalde beleidsthema’s op school, ik breng het graag mee naar de MR.  


GMR stichting Groeisaam


Hans Harts
: personeelsgeleding GMR

Mijn naam is Hans Harts. Ik woon in Nijmegen en werk vanaf 1990 op De Peppel. Momenteel werk ik ruim 3 dagen in de week in stamgroep 5-6 De Pelikanen en niveau 5. Onderwijs is altijd in beweging. Geen jaar is hetzelfde. Ik interesseer me dan ook voor schoolse- en bovenschoolse zaken. Samen met ouders in de GMR praten over ontwikkelingen, geeft vaak weer nieuwe inzichten.

  

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT