Schooltijden

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 werken wij middels het 5-gelijke dagen model. Dat houdt in dat alle kinderen, groep 1 t/m 8, gelijke uren naar school gaan. Iedere schooldag start om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. 

Alle kinderen mogen 's morgens bij de bel van 08.25 uur naar binnen lopen. Om 8.30 uur starten alle lessen.

Ouders die kinderen wegbrengen tot in het lokaal worden verzocht het lokaal te verlaten vóór aanvang van de lessen. We willen graag op tijd beginnen. Wilt u iets met uw leerkracht bespreken waar meer tijd mee gemoeid is, maakt u dan even een afspraak.

Ouders die hun kind komen halen, worden verzocht buiten het hek te wachten tot de schooltijd is afgelopen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor opvang voor of na school, klik dan hier

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT