Reggio Emilia

De Honderd talen van kinderen

 

Een kind bestaat uit honderd

Het kind heeft
Honderd talen
Honderd handen
Honderd gedachten
Honderd manieren van denken,
Van spelen, van spreken
Honderd, altijd weer honderd
Manieren van luisteren
Verwonderen en liefhebben
Honderd vreugden
Om te zingen en te begrijpen
Honderd werelden
Om te ontdekken
Honderd werelden
Om uit te vinden
Honderd werelden
Om te dromen
Het kind heeft
Honderd talen 

Uit: 'Zeker de honderd is er wel' (Loris Malaguzzi)

Reggio Emilia

In onze groepen 1-2 laten wij ons inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia. Deze benadering gaat ervan uit dat kinderen worden geboren met veel talenten en mogelijkheden. Kinderen hebben van jongs af aan de kracht om de wereld te onderzoeken en ontdekken.

Kinderen communiceren op heel veel verschillende manieren, in honderd talen! Zij kunnen zich uitdrukken in beweging, in muziek, in kleuren, op papier, in klei, in hun spel en nog veel meer!   
Elk kind is uniek. Elk kind is krachtig. Elk kind is creatief en gericht op communicatie. Dat is waar het bij de Reggio Emilia benadering om draait.

Drie uitgangspunten

1. De ruimte: Kinderen moeten worden uitgedaagd, zodat ze gaan experimenteren en ontdekken. Binnen en buiten wordt vaak met elkaar verbonden. De wanden van onze lokalen kunnen tijdens het werken worden opengeschoven. In de klas en op de gang hebben we verschillende hoeken

ingericht waar kinderen kunnen spelen en ontdekken.

Ons groene schoolplein biedt ook veel mogelijkheden om buiten te leren en de natuur te beleven. Insecten zoeken, spelen met de modderkeuken, planten verzorgen in de moestuin of bijvoorbeeld met water bij de waterspeelplaats.

2. Materiaal: Iedere kleutergroep heeft een eigen atelier met verschillende materialen (bijvoorbeeld kralen, takken, veren, knopen en ander natuurlijk- of kosteloos materiaal). Kinderen mogen deze materialen gebruiken om hun ontdekkingen vorm te geven. We gebruiken spiegels en lichtbakken, waar kinderen kunnen experimenteren met licht, kleur en schaduw. Ook hebben we een digitale zandtafel.

3. Communicatie: Leerkrachten kijken en luisteren. Zij zijn gericht op de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheid van het kind. Thema’s uit de klas laten we aansluiten bij de interesses van kinderen. Welbevinden en betrokkenheid zijn erg belangrijk. 

Kinderen hebben een eigen postvakje, waarin ze post van de leerkracht en elkaar kunnen verwachten. Alle kinderen uit groep 1-2 hebben een eigen portfolio, waarmee ze samen met de leerkracht hun ontwikkeling bijhouden.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT