Passend Onderwijs

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl.

Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen. Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland.

Op de website van Stromenland, www.stromenland.nl staat meer inhoudelijke informatie voor ouders en leerlingen, over hoe zaken in de regio Stromenland geregeld zijn. Bijvoorbeeld over hoe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is, welke scholen erbij horen, documenten etc.

Passend Onderwijs op De Peppel

Om op onze school invulling te geven aan passend onderwijs maken we gebruik van een zorgstructuur met O-teams en MDO’s. Als een leerkracht zorgen heeft over een kind, wordt dit in eerste instantie besproken met de intern begeleider. Mocht dit geen soelaas bieden, dan bespreken we, leerkracht en IBer, de leerling in een O-team overleg. 

Het O-team is een ondersteuningsteam met externe specialisten uit het werkveld (GGD, Schoolcontactpersoon en een lid van het Sociaal Wijkteam). Voor dit overleg worden ouder(s)/verzorger(s) altijd uitgenodigd, zij zijn immers de ervaringsdeskundigen als het over de leerling gaat. Mochten de adviezen van het O-team geen positieve ontwikkeling opleveren, dan plannen we een MDO, een Multi Disciplinair Overleg. Hierbij halen we alle relevante personen aan tafel die ons kunnen helpen een nog beter beeld te krijgen en daarmee een positieve impuls te bewerkstelligen. Deze positieve impuls kan op vele manieren vormgegeven worden, zoals: een arrangement (tijd en ruimte zodat de leerling door een gespecialiseerde hulpverlener even extra ondersteund wordt), specifieke materialen (bijvoorbeeld aangepast meubilair) of een TLV (een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis) onderwijs). Ook voor een MDO zijn ouder(s)/verzorger(s) altijd de meest gewenste aanwezigen.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Dan kunt u altijd terecht bij de directeur of de intern begeleider. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT